dr

Leverer DR public service eller bevidst propaganda, DR1 dokumentar går i skattely

dr

DR! Leverer DR public service eller bevidst propaganda?

 

En artikel som jeg skrev som mit modsvar på de mange beskyldninger jeg personligt blev udsat for i forbindelse med en dokumentar serier som DR lavede og troede at de havde den helt store historie, problemet var bare at de måtte ændre på sandheden for at deres historie overhoved havde noget på sig 🙁

Fundamentet i Jeppe Gaardboe’s dækhistorie bør belyses for at finde ud af, om der er det mindste hold i de mange påstande om skatteunddragelse og skattesvig, som DR kaster om sig med.

Her er nogle vigtige elementer, som DR og deres rådgivere undgår at oplyse seerne om:

Forudsætning og fundamentet!

Det IT produkt, som journalisten hævder i udsendelse, at han har udviklet, er i virkeligheden kun i idé fasen. Der er altså IKKE tale om en app, men kun et stykke tilbehør-kode til andre virksomheder, som har eller vil udvikle app’s, hvor der er behov for en løsning til mobil betaling.
Hans ”idé” er altså endnu ikke placeret på en app-platform, hvor den kan købes og har heller ikke omsat en eneste krone.

Der er altså kun tale om en veludviklet idé, der ikke har en reel markedsværdi, men trods alt blot en idé.

 

Spørgsmålet, der afgør om DR’s version af sandheden er korrekt, eller om de vildleder befolkningen med direkte falsk fakta, er:

1) Må en privat person – som går med en idé i tankerne, har skitser og brugt lidt penge på undersøgelser og test udvikling (betalt med beskattede midler af egen interesse) – må en sådan person placere sine rettigheder i et dansk ApS uden, at det medfører personlig beskatning?

** Svar: Naturligvis JA. De fleste selskaber stiftes jo netop efter en given idé er blevet gransket og vurderet hos den enkelte person som fandt på idéen. Når man så føler sig klar, så stifter idéens ophavsmand et selskab, som kan sammenlignes med en afgrænset kasse, hvor idéen så placeres. Så der sker altså en overflytning af idéen/koden/programmet, fra personen til firmaet (kassen).
Fremover er idéen og det fremtidige program ejet af det danske ApS og personen beskattes ikke af indtægterne, da det nu er selskabets indtægter.
Denne overflytning fra person til selskab, sker naturligvis uden beskatning, da vi i vores del af verden hverken er slaver eller stavnsbundne, vores idéer tilhører trods alt ikke staten før de beviseligt er penge værd, hvilket ikke er tilfældet her.

** Hvis svaret på ovenstående er JA, så betyder det samtidig, at en privatperson også kunne vælge at placere denne udvikling/rettighed/kildekode under udvikling i et Tysk GmbH selskab, som også blot er et selskab eller en afgrænset kasse, om man vil. Selvom DR og skatte myndighederne vil have det til at se sådan ud, så er vi endnu ikke helt stavnsbundne – med andre ord – så har vi hver især retten til at stifte et selskab i Tyskland eller andre lande endnu længere væk, hvis det er det, vi vægter vil være bedst for vores nye idé og de kommende aktionærer.

HUSK PÅ:

Det er direkte ansvarspådragende for ledelsen i en virksomhed, hvis den med fortsæt IKKE gør sit yderste for at holde alle udgifter nede, herunder også skatteudgifter. Skat er altså en udgift på lige fod med andre udgifter. Hvis man vælger at betale mere skat end reglerne foreskriver, så unddrager man i virkeligheden aktionæren for penge, som burde have været deres. Man skal ikke bryde reglerne men følge dem til stregen og ikke over stregen!

Om idéen er så langt, så den rent faktisk er penge værd, kommer an på flere faktorer, f.eks. om den har skabt omsætning på nuværende tidspunkt, om den har bogførte indtægter, om der foreligger en aftalt købskontrakt eller bindende købs tilbud, om der foreligger en godkendt vurderingsberetning osv.

Et løst mundtligt tilbud om, at nogen måske vil købe programmet, hvis det engang lever op til X og er færdigt, er ikke en reel værdi endnu, det er det kun, hvis der er en bindende kontrakt, hvilket der ikke er her. Så i Jeppes tilfælde må han frit placere sin idé, i et hvilket som helst selskab han ønsker næsten uanset, hvor det er placeret.
(Forudsat at ledelsen sæde er placeret i det land, han vælger, og det er den også her.)

Så er det næste spørgsmål blot, hvor meget der kræves af en deltids direktør på eks. Seychellerne for, at man kan tale om et reelt etableret rettighedsselskab, som blot skal skrive salgskontrakten under, når engang koden og programmet er klart.
Først er det naturligvis de Seychelliske myndigheder, som suverænt bestemmer, hvad der kræves af lokale selskaber og hvor meget eller lidt, der kræves for at være direktør i et sådan selskab. Så selv en mand der har andet fuldtids arbejde, kan naturligvis være direktør i en række andre selskaber samtidig med, uden at dette betyder at selskabet er en nullitet.

En lille tilføjelse om hvor lidt der egentligt skal til for at et selskab er korrekt etableret:

”Myndighederne kan alene gribe ind overfor rene postkasseetableringer. Det vil sige selskaber, som skal betragtes som nulliteter, eller som modtager indtægter i strid med læren om rette indkomstmodtagere eller på ualmindelige markedsvilkår. Selskaber, der er lovligt oprettet og bestående, og som handler på almindelige markedsvilkår, kan ikke sidestilles med postkasseselskaber. Myndighederne kan således kun gribe ind, hvis formalia IKKE er iagttaget, der handles på ikke-markedsvilkår, eller selskabet ikke er rette indkomstmodtager til indtægterne.”

Og NEJ, det er ikke ulovligt, blot fordi selskabet placeres i et skattely land. Se eks. Højesterets dom TfS 1997.506 HRD.
Det er altså en vildledning det, som DR medvirker til – et mere præcist ord for det, kunne være statspropaganda. Kineserne kunne nok ikke have gjort det bedre.

Vi lever i et samfund, hvor vi hævder at have frie markedskræfter, men det er jo helt forkert, hvis man så samtidig synes, at det er i orden at fodre befolkningen med halve sandheder for at begrænse de frie markedskræfter. Hvis vi kunstigt begrænser udbyd og efterspørgsel eller ikke lader virksomheder handle efter de aktuelle push og pull faktorer som findes i ethvert marked, ender vi jo i planøkonomi.
En halv sandhed er ofte langt mere destruktiv end en direkte løgn, da modtageren af informationen ofte vil acceptere det som fakta, hvilket er utrolig farligt, når sådanne metoder benyttes af public service stationer som DR.

DR benytter sig i denne sag aktivt af en halv sandhed, undlader at tale om den basale forudsætning for selskabskøbet og benytter så resten af tiden til at sætte nedsættende og beskyldende bemærkninger på rådgiverne, så som skatteunddragelse og skattesvig.

Planlægning med rettidig omhu er IKKE skatteunddragelse, hvilket giver sig selv. Det havde kun været skatteunddragelse, hvis produktet allerede lå i et selskab, eller havde bogførte værdier eller var i brug, så man kunne prissætte det. Det kan det ikke, og slet ikke da produktet ikke findes og kun er en fiktiv sag.

Programmet underviser altså befolkningen i noget forkert og giver udtryk for, at loven er en anden end hvad den reelt er. Det er ikke det, man forventer af en public service kanal, her forventer man korrekt undervisning og information og ikke propaganda, der ville gøre selv formand MAO misundelig.

Skat har krav på penge tjent i Danmark fra danske privat personer og danske selskaber (hvis der er tale om fast driftssted), men de har ikke krav på fiktive eller planlagte fremtidige indtægter, som så placeres i et bedre skatte miljø i udlandet. En app, der ligger på en server i udlandet og ejes af et udenlandsk selskab, er IKKE et fast driftssted i DK og DK har ikke krav på en bøjet femøre. Pengene har altså aldrig været danske, så Danmark mister ikke noget.

Vi skal se det større billede:
Selskabet vil i det fiktive scenarie jo tjene penge og akkumulerer dem i et skattefrit miljø, der er altså med andre ord langt flere penge efter en årerække, end der havde været i et dansk selskab. Igen betyder dette, at ejeren vil have mere at betale skat af, når han engang trækker dem hjem, enten som udbytte eller løn. Pengene forlader altså ikke det danske system men føres tilbage som forbrug, hvor staten så igen kan mæske sig i dem i form af moms, afgifter og skat.

De ‘små’ paradokser:

Man kan ikke både være for det åbne marked og gå ind for stavnsbåndet.

Man lever ikke i et frit samfund, hvis man ikke har det frie valg (herunder ret til at stifte selskab i ethvert land, man ønsker).

Man kan ikke tale om et reelt fællesskab med fælles ansvar, så længe vi går ind for begrænset ansvar ved hjælp af selskaber.

Det er igen en fiktion, altså en fiktiv kasse. Man leger, at man giver et navn til en kasse. Kassen ejes af en aflukket kreds af personer. Der gælder andre regler for kassen end for private. Kassen er først og fremmest lavet til fordel for ejerne. Hvis man som følge af sin virksomhed, lad os sige som medicinal virksomhed, kommer til at dræbe eller lemlæste private personer, eks. som er sket med anti depresiv medicin, så er der intet personligt ansvar, så længe man kan hævde, at man ikke vidste det, og skulle der endelig være ansvar, så går det blot ud over kassens økonomi, for man kan ikke sætte en kasse/selskab i fængsel.

Så vil vi virkelig tale om moral og sand medansvar, så bør al handel laves af private med fuld ansvar for alle handlinger.
Problemet er ikke, hvor selskabet ligger,men det ene faktum, at selskaber får lov at eksistere sideløbende med mennesker.

Så skal man tale om fællesskab og ansvar, så skulle man se på den bagvedliggende struktur i begrænset ansvar, i stedet for at pege fingre af nationer som blot tilbyder bedre vilkår end dem vi kender fra DK.

Og nu vi er ved det ”Er det i orden at kaste med pindsvin når man selv bor i ballon hus ?”;

Hvor mange top politikere og top bankfolk er blevet tiltalt i den forbindelse?

Befolkningen skal føle sig skyldige, mens bankerne i Europa vælter sig i den ene bank pakke efter den anden. Nu er det så private anonyme formuer, man ønsker at få fingre i, alt imens den ene politiker efter den anden misbruger offentlige midler til private formål, eller suser verden rundt på første klasse eller i dyre privat fly.

Man kan jo se, hvor moralen ligger, når EU politikere kan finde på med list og tvang at stjæle uskyldige menneskers midler direkte på deres bankkonti (på Cypern), vel at mærke beskattede midler.

Havde de reelt flertal i befolkningen? Nej. Handlede de imod befolkningens vilje og interesse? Ja. Er sådanne handlinger defineret som demokrati? Nej, demokrati er, at 51% af befolkningen står bag ved enhver beslutning.
Hvor menge mennesker har Jeppe Gaardboe trådt på og hvor mange love har han bevidst overtrådt i forsøget på at pege fingre af andre, men hvad er værdst?

1)      Jeppe Gaardboe har benyttet sig af skjulte optagelser, inden han forsøgte at få de samme oplysninger på lovlig vis. Overtrædelse af de presse etiske regler.

2)      Jeppe Gaardboe har bevidst givet falsk forklaring på bankdokumenter under Liechtensteins lovgivning.

3)      Jeppe Gaardboe har bevidst givet falsk forklaring i lufthavnen ved indrejse til Seychellerne og dermed selv snydt i Skat.
(Da han skulle udfylde indrejse dokumenter og blev spurgt, om opholdet var privat/ferie, eller om det var arbejdsrelateret og dermed skattepligtigt, skrev Jeppe, at det var privat/ferie. Jeppe Gaardboe har altså givet falsk erklæring for offentlig myndighed, hvilket naturligvis er strafbart.)

4)      Jeppe Gaardboe har krænket en privat person på Seychellerne ved at optage ham uden samtykke. Dette er en grundlovssikret ret på Seychellerne.

5)      Til slut har Jeppe Gaardboe præsenteret sin sag for den danske befolkning, så befolkningen vildledes til at tro at selve selskabsstiftelsen er ulovlig og rettighederne skattepligtige i Danmark, når han er velvidende om, at dette ikke er korrekt. Hans skatteplanlægning i form af det seychelliske selskab, hvor der placeres, indtil videre, værdiløse rettigheder er altså helt lovlig, ud fra den forretnings profil, som Jeppe har indgivet i forbindelse med stiftelsen.

6)      Ud over ovenstående, så har Jeppe løjet og bedraget for at vinde uskyldige personer og selskabers tillid. Det er mennesker, som er gået langt for at hjælpe Jeppe med hans meget atypiske ønsker, herunder at komme over og besøge kontoret på Seychellerne, hvor der er blevet brugt meget tid på at efterkomme Jeppes ønsker. Da Jeppe så endelig skulle betale for den brugte tid, nægter han at betale det lille danske selskab, som har arbejdet som hans private rejse- og mødeplanlægnings selskab.

7)      Jeppe har ændret sin LinkedIn til at afspejle sin falske identitet. Igen vildledelse og bedrag for at narre godtroende mennesker og firmaer.

Alt i alt er det usmageligt, at DR og Jeppe Gaardboe ikke mener, at suveræne nationers love gælder for dem og at de mener, at målet helliger midlet.

Manden har bevidst brudt love, ageret umoralsk og uetisk overfor fredelige mennesker for at forsøge at vise, at der brydes skattelove i Danmark.
Det er en eroderende tankegang, magen til de principper der lå til grund for at gå i krig for at bevare fred.
Det næste er måske, at han begynder at knalde for at opnå jomfrudom.

Lovligt eller bare uetisk?

Hvis man derimod skal tage diskussionen, om det er uetisk at benytte sig af den slags løsninger for at holde sine drifts udgifter nede, så må og skal vi også kigge på, hvad firmaer som DR og TV2 gør for at holde deres udgifter nede.

Et godt eksempel fra DR eller TV2 er, at meget af deres ”undertekst arbejde” køber de næsten udelukkende af SDI MEDIA, som underbyder alle de danske tekst udbydere, fordi de ikke har indgået en rammeaftale med Dansk Journalis forbund. Forkert? Nej måske ikke. Uetisk? Ja det mener mange. Hvorfor? Fordi de selv gør sig til dommere over andre, når de ikke burde kaste med sten, når de selv bor i et (statsstøttet) glashus. http://journalisten.dk/tunge-skyts-mod-tekst-underbydere

Film og biograf rettigheder indkøbes ofte af DR og TV2, ofte af selskaber i udlandet. Men sjovt nok forstår DR godt, at man er nødt til at købe rettigheden af selskabet (CVR nummeret) og ikke insistere på, at man vil købe rettigheden af den person, som kom på selve drejebog idéen.

Men man forsøger nu, at få Hr. og Fru Danmark til at tro, at det burde være ulovligt at placere IT rettigheder i et selskab, blot fordi selskabet ligger langt væk fra Danmark. Rettigheder til IT, film, serier, tekst, undertekster, varemærker og så videre, det er jo alt sammen ens. Hvis den ene branche må benytte de internationale regler og må gøre brug af selskaber med begrænset ansvar, så må alle brancher naturligvis. Derfor er det, som Jeppe har forsøgt at skitserer, IKKE ULOVLIGT. Han har gerne ville få det til at se sådan ud, og han har da selv gjort sig til lov-overtræder i processen. Så hvem er han at pege fingre af personer, der forsøger at optimerer så godt, de nu kan inden for lovens rammer?

Og har journalisten og DR aldrig gjort noget for egen vinding? Jo bestemt, det har de jo lige gjort. De har løjet, bedraget og snydt sig igennem hele deres interview og de interviews, som de har afholdt på bl.a Seychellerne, hvor de også har forbrudt sig mod de personlige rettigheder og givet falske oplysninger i lufthavnen, hvilket jo er direkte kriminelt og gjort med grov fortsæt. Men de regner nok ikke med at reglerne gælder for dem.

Vi kan f.eks tage et kig på virksomheder i Danmark, som har og gør brug af internationale regler, når det gælder om at optimere deres virksomhedsstruktur og på den måde at nedsætte udgifterne til bl.a. skat, moms, generel drift, eller risikominimerer. Men husk på, at internationale investorer benytter de samme regler når de vælger hvor de skal placerer en formue og hvilke selskaber de skal investerer i, så hvis Danmark insisterer på at lukke sine grænser, som Jeppes Udsendelse forsøger at få opbakning til, så vil der heller ikke blive skabt så mange arbejdspladser. Og hvor kommer den største skatteindtægt fra, selskabsskat eller skat på ansattes arbejde?

Jo selskabsskatten står kun for omkring 2-5% af BNP. Så man kunne jo spørge sig selv om ikke det var mere strategisk korrekt at sænke skatten til nul på selskaber, så udenlandske kunder kunne stifte selskaber her og skabe arbejde med Danmark som HUB i stedet for Malta, Cypern, Hong Kong, Seychellerne osv.
Selvfølgelig er det bedst i det lange løb, og så ville sådan nogle virksomheder som vores, jo være helte fordi vi ville sælge store mængder selskaber til udlandet. Det er Danmarks skattepolitik som er problemet, og det at folket er træt af den måde SKAT behandler dem på, som er push faktor til at nogle overhovedet overvejer at stifte et selskab i udlandet.

Her er nogle af Danmarks helt almindelige virksomheder:

 • Novo Nordisk
  • Har de sidste mange år flytte deres rettigheder på deres forskellige produkter til fonde i bl.a. Liechtenstein for at nedsætte udgiften på skat. Det har de sparet mange milliarder på.
 • Ikea
  • Har oprettet en fond offshore og har rettighederne til alle deres designs og produkter placeret på BVI hvor omkring 3% af al omsætning faktureres som royalty.
 • Mc Donalds
  • Har ikke betalt skat i nogle af de lande, de har oprettet afdelingerne, dette skyldes udelukkende brugen af internationale selskabskonstruktioner og royalty fakturering.
 • Mærsk
  • Har en meget indviklet en selskabskonstruktion og har afdelinger i mange sami-offshore lande.
 • TDC
  • Bliver opkøbt at udenlandske fonde hvor der opretholdes en stor form for anonymitet.
 • Coca Cola
  • har i den grad forstået at udnytte de regler og muligheder, der er ude i den store verden.
 • Helle Torning Smith
  • Hun er godt nok ikke noget firma, men vores helt egen statsminister har selv kigget ud over Danmarks grænser for at spare lidt på det store skattetryk, vi har i landet. Hun har bl.a. leaset bil i Tyskland. Og så er der jo hele historien om deres privatøkonomi, hvor hendes mand betaler skat i udlandet.
 • Bacardi-Martini gruppen.
  • Hovedsæde på Barmuda
 • Georg Jensen
  • Ejet fra Bahrein
 • FC Midtjylland og FCM Håndbold
  • De 34% er ejet af et holdingselskab i Singapoore.
 • Bianco Sko
  • Ejet fra Jersey
 • Bornholmerfærgen og andre færgeruter via Clipper Group A/S er ejet via Bahamas.

Har du yderligere spørgsmål til denne sag eller ønsker at få mere af vide omkring internationale selskabsløsninger og lovgivningen herom, kan vi kontaktes på info@sarisgroup.dk

 

Andre artikler fra medierne

Berlingske: Ensidigt skattely-program
Iværksætter: Intet skattefusk i at stifte selskab i udlandet

DR, DR, DR,DR, DR, DR,DR, DR, DR,DR, DR, DR,DR, DR, DR,DR, DR, DR,DR, DR, DR,DR, DR, DR,DR, DR, DR,